Chapter Membership

Članstvo u srpskom ogranku IIBA je uslovljeno aktivnim članstvom u matičnom udruženju IIBA tj. ​svi članovi ogranka moraju istovremeno biti i članovi međunarodnog udruženja IIBA. Članarina važi godinu dana i svake godine se vrši obnova članstva uplatom nove godišnje članarine. 

U matično udruženje IIBA se možete učlaniti preko interneta (link), a članarina za godinu dana (od dana uplate članarine) iznosi 75 USD. Prilikom prvog učlanjivanja plaća se i 10 USD na ime administrativnih troškova, pa je ukupan iznos 85 USD. Narednih godina ovog administrativnog troška nema. Plaćanje se vrši platnom karticom (VISA, Master...).

Po učlanjenju u IIBA potrebno je uplatiti još 1.000 RSD na račun Udruženja poslovnih analitičara - IIBA Srbija. Po prijemu uplate automatski postajete član Udruženja.

Podaci za uplatu:
Primalac: Udruženje poslovnih analitičara - IIBA Srbija
Adresa: Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Broj računa:105-0000000051573-25
Poziv na broj: ID broj koji dobijete po učlanjenju u matično udruženje IIBA

Primer uplatnice